1 - 4 z 4
Analizy | | Józef Lang

Porozumienie nie rozwiązuje wszystkich kwestii spornych , jednak otwiera drogę do współpracy w obszarach, gdzie interesy stron są zbieżne.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Zmiana stanowiska Turcji wobec Rosji jest wpisana w szerszy kontekst rewizji polityki tureckiej.

Analizy | | Mateusz Chudziak

Urzędowanie nowego szefa rządu będzie najprawdopodobniej wiązało się z przyspieszeniem konsolidacji władzy w rękach prezydenta.

Komentarze OSW | | Mateusz Chudziak

Postępująca konsolidacja władzy w rękach prezydenta cieszącego się niepodważalnym autorytetem w partii i państwie prowadzi do eskalacji konfliktów.