1 - 1 z 1
Analizy | | Jakub Groszkowski

W ostatnich tygodniach Słowenia coraz częściej wymieniana jest wśród potencjalnych wnioskodawców o pomoc z funduszy ratunkowych strefy euro. Obecnie kluczowym problemem słoweńskiej gospodarki jest krytyczna sytuacja banków.