1 - 10 z 16
Analizy | | Michał Kędzierski

17 listopada odbył się szczyt motoryzacyjny pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel z udziałem przedstawicieli rządu federalnego, koalicji rządzącej, landów i niemieckiej branży samochodowej. Było to czwarte…

Komentarze OSW | | Michał Kędzierski

Komentarze OSW | | Michał Kędzierski

W Niemczech trwają poszukiwania lokalizacji dla końcowego składowiska wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Przeznaczona ponad 40 lat temu na ten cel nieczynna kopalnia soli w Gorleben została ostatecznie…

Analizy | | Michał Kędzierski

3 lipca w Bundestagu i Bundesracie przyjęto dwie ustawy dotyczące odchodzenia RFN od energetyki opartej na węglu oraz restrukturyzacji regionów węglowych. Pierwsza z nich – ustawa o wyjściu z węgla (niem. Kohleausstiegsgesetz) – zawiera…

Komentarze OSW | | Michał Kędzierski

Pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację niemieckiej transformacji energetycznej w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Społeczno-gospodarczy lockdown skutkował spadkiem zapotrzebowania na energię i…

Analizy | | Michał Kędzierski

10 czerwca rząd RFN przyjął Krajową strategię wodorową (niem. Nationale Wasserstoffstrategie). Dokument zawiera główne kierunki, założenia i instrumenty wsparcia rządowej polityki na rzecz rozwoju…

Analizy | | Michał Kędzierski

W ostatnich tygodniach w Niemczech podjęto szereg działań, które mają na celu odblokowanie rozbudowy odnawialnych źródeł energii (OZE). Najważniejszym z nich jest osiągnięcie 18 maja przez posłów CDU/CSU i SPD…

Komentarze OSW | | Michał Kędzierski

Niemcy poszukują alternatyw dla paliw kopalnych we wszystkich sektorach gospodarki. Zamierzają postawić na wodór, który ze względu na potencjalnie szerokie zastosowanie traktowany jest jako kluczowy element…

Analizy | | Michał Kędzierski

29 stycznia niemiecki rząd przyjął projekt ustawy o wyjściu z węgla (niem. Kohleausstiegsgesetz). Zawiera on zasady oraz harmonogram wygaszania elektrowni i elektrociepłowni węglowych, a także ustala koniec…

Analizy | | Michał Kędzierski

W latach dwudziestych na utrzymanie i modernizację infrastruktury kolejowej w Niemczech zostanie przeznaczona rekordowa kwota 86 mld euro. Znaczące zwiększenie funduszy wynika z nowego porozumienia…