1 - 10 z 27
Raport OSW | | Marta Jaroszewicz

Wzmożona fala migracyjna z Ukrainy do Polski, która rozpoczęła się w 2014 roku, zaczyna powoli hamować. Migracja ta ma nadal głównie czasowy…

Analizy | | Marta Jaroszewicz, Marta Szpala

Spotkanie Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca poświęcono próbie wypracowania kompromisu w sprawie reformy polityki migracyjnej.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

14 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa o Wyższym Sądzie Antykorupcyjny, przyjęta 7 czerwca przez Radę Najwyższą Ukrainy.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

Na początku maja Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję nowych zasad finansowania zewnętrznej polityki pomocowej i sąsiedztwa.

Analizy | | Marta Jaroszewicz, Jan Strzelecki

1 września wszedł w życie dekret prezydenta Ukrainy implementujący nowe zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Ukrainy.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Marta Jaroszewicz

Od ponad 20 lat głównym problemem niepodległej Ukrainy pozostaje systemowa korupcja.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

Rada UE zatwierdziła rezolucję Parlamentu Europejskiego o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w strefie Schengen.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

Po kilku dniach bezskutecznych głosowań Ukrainie udało się przyjąć większość ustaw wymaganych przez UE do zniesienia ruchu wizowego.

Analizy | | Krzysztof Strachota, Marta Jaroszewicz

Kryzys ustawia UE w roli petenta wobec Ankary, co wyciąga Turcję z pogłębiającej się w ostatnich latach marginalizacji na arenie międzynarodowej.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Rok 2015 przyniósł bardziej gwałtowny wzrost skali wyjazdów z Ukrainy do UE, głównie do Polski.