1 - 1 z 1
Analizy | | Andrzej Sadecki

Parlament Europejski przyjął 3 lipca zdecydowaną większością głosów rezolucję dotyczącą reform konstytucyjnych na Węgrzech. Skrytykował w niej tempo, zakres zmian oraz zgodność z normami i wartościami Unii Europejskiej. 25 czerwca…