1 - 2 z 2
Analizy | | Rafał Bajczuk

Rządy landów Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii zamierzają ograniczyć tempo wdrażania polityki klimatycznej. 

Analizy | | Kamil Frymark

W wypracowanej deklaracji końcowej szczytu G20 przywódcy państw opowiedzieli się za dalszym wspieraniem wolnego handlu i przeciwko gospodarczemu protekcjonizmowi.