1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska, Kamil Frymark

Od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego można zaobserwować w Niemczech nasilenie głębokich przemian w myśleniu o Rosji.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Choć nie wiadomo, czy spadki cen ropy utrzymają się w dłuższej perspektywie, niemiecka gospodarka już na tym skorzystała.