1 - 2 z 2
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

20 listopada Prokuratura Generalna Kazachstanu zwróciła się do sądu o wprowadzenie zakazu działalności organizacji Ałga!, Halyk Majdany i szeregu mediów, m.in. telewizji K+ i Stan.tv, gazet Respublika i Wzglad oraz…

Analizy | | Rafał Sadowski

W ciągu ostatnich miesięcy komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle w swoich wypowiedziach pozytywnie odnosił się do przyznania perspektywy przystąpienia do UE…