1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Konrad Mazur
Możliwe, że podczas ustalania szczegółów współpracy między rosyjskimi a niemieckimi koncernami dojdzie do próby wywarcia przez Rosję nacisków, by Niemcy zrezygnowały z konkurencyjnych projektów, takich jak np. Nabucco. Mocno…
Analizy | | Konrad Mazur
Niemiecko-australijskie konsorcjum BBM Operta i Macmahon zawarło kontrakt na wydobycie 15 mln t węgla rocznie o wartości 2 mld ze złoża Tawan Tołgoj USD. Siemens podpisał z kolei kontrakt na budowę turbin gazowych do produkcji prądu…
Analizy | | Konrad Popławski
12 października Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję kształtu wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2014–2020. W projekcie KE znalazła się zapowiedź nieznacznego zwiększenia środków dla rolników z nowych krajów UE o…
Analizy | | Konrad Popławski
RFN jest zdecydowana na ratowanie euro nawet za wysoką cenę, pod warunkiem przeprowadzenia głębokich zmian. Niemcy dążą do wprowadzenia mechanizmów sankcji za nadmierne zadłużanie się, utworzenia Europejskiego Mechanizmu…
Analizy | | Konrad Mazur
Obecnie w niemieckich elektrowniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych funkcjonuje 676 bloków o łącznej mocy 112 GW. W budowie znajduje się 25 nowych elektrowni o łącznej mocy 12 GW, z czego 8 GW należeć będzie do największych…