1 - 9 z 9
Analizy |
19 kwietnia białoruski bank centralny anulował, wprowadzone kilka tygodni temu, ograniczenia w ustalaniu kursu walutowego na rynku międzybankowym. Tym samym cena walut zagranicznych na tym rynku będzie regulowana mechanizmem rynkowym…
Analizy |
Negocjatorzy obu stron odnotowali szybki postęp w negocjacjach Umowy Stowarzyszeniowej Mołdawia–Unia Europejska, których szósta runda odbyła się 11 kwietnia w Kiszyniowie. Postęp w negocjacjach kontrastuje jednak z coraz bardziej…
Analizy | | Piotr Żochowski
Postawienie w stan oskarżenia, dzień po zamachu, dwóch obywateli Białorusi i sugestia prezydenta Łukaszenki, że mogą być oni powiązani z opozycją, świadczy, że reżim w Mińsku wykorzysta zamach jako pretekst do dalszego zaostrzenia…
Analizy | | Wojciech Konończuk, Sławomir Matuszak
Ukraina traktuje podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z UE jako priorytet i dlatego zdecydowała się na pewne ustępstwa wobec UE, co umożliwiło przyspieszenie negocjacji. Do rosyjskich propozycji odnośnie unii celnej Kijów odnosi się z…
Analizy |
7 kwietnia białoruski Sąd Konstytucyjny orzekł, iż niektóre regulacje polskiej ustawy o Karcie Polaka są niezgodne z normami prawa międzynarodowego oraz dwustronnymi umowami polsko-białoruskimi. Poza tym władze podjęły inne działania…
Analizy |
29 marca po rozmowach w Moskwie z mołdawskim ministrem spraw zagranicznych Iurie Leancą szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zasygnalizował akceptację postulatu Kiszyniowa, że Naddniestrze powinno przyjąć status autonomii w…
Analizy |
29 marca ukraiński monopolista gazowy Naftohaz ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu zapasów surowców w należących do niego złożach. Jest to pierwszy krok na drodze do zapowiadanej przez ukraińskie władze sprzedaży pakietu…
Analizy |
Wobec niektórych działaczy białoruskiej opozycji, uwięzionych po demonstracji powyborczej 19 grudnia ub.r., złagodzono akty oskarżenia, co znacznie zmniejsza grożący im wymiar kary. Decyzja białoruskiej prokuratury może być początkiem…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Od początku tego roku nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu białoruskich finansów. Drastyczny spadek rezerw walutowych oraz niedobory waluty zagranicznej na rynku w coraz większym stopniu zagrażają stabilności białoruskiej gospodarki.…