1 - 5 z 5
Analizy |
17 lutego w jednym z mińskich sądów zapadł pierwszy wyrok w sprawie zajść podczas powyborczej demonstracji opozycji 19 grudnia ub.r. Członek sztabu wyborczego Uładzimira Niaklajeua, Wasil Parfienkou, został skazany na 4 lata kolonii…
Analizy |
16 lutego białoruski wicepremier Siarhiej Rumas poinformował o złożeniu wniosku do Funduszu Antykryzysowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG) o udzielenie długoterminowej pożyczki stabilizacyjnej. Decydujący głos w tej…
Analizy |
Według danych białoruskiego Banku Centralnego w styczniu poziom rezerw walutowych spadł o ok. 700 mln USD i jest obecnie najniższy od października 2009 roku. Tak znaczna dynamika spadkowa zagraża stabilności finansów państwa i zmusza…
Analizy |
10 lutego kilkudziesięciu działaczy jednej z głównych białoruskich partii opozycyjnych Partii Białoruskiego Frontu Narodowego (PBNF) wystąpiło z ugrupowania. Ogłosili oni zamiar utworzenia nowej partii politycznej. Do rozłamów i…
Analizy |
31 stycznia Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o wprowadzeniu sankcji wizowych wobec przedstawicieli białoruskich władz. Jest to odpowiedź na pacyfikację powyborczej demonstracji przeciwników Alaksandra Łukaszenki 19 grudnia ub.r…