1 - 1 z 1
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

25 marca gruziński parlament w trzecim i ostatnim czytaniu przyjął poprawki do konstytucji ograniczające uprawnienie prezydenta, tj. pozbawiające go możliwości powoływania rządu bez uzyskania poparcia większości parlamentarnej. Za…