1 - 9 z 9
Analizy | | Rafał Sadowski

Ukraina w związku z brakiem wsparcia militarnego oraz trudną sytuacją wojskową w Donbasie jest zmuszona do poszukiwania kompromisu z Moskwą. 

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Ustawa jest efektem porozumienia osiągniętego 5 września w Mińsku podczas spotkania trójstronnej grupy kontaktowej.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wybory odbędą się w bardzo napiętej atmosferze, a ich wynik będzie w znacznej mierze zależny od dalszego rozwoju wydarzeń w Donbasie.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS

Analizy | | Jakub Groszkowski, Wojciech Konończuk

Uruchomienie rewersu jest rezultatem niełatwego kompromisu między Słowacją a Ukrainą, wypracowanego dzięki determinacji Komisji Europejskiej.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz

Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Analizy | | Piotr Żochowski, Rafał Sadowski, Marek Menkiszak

Decyzja Kremla o rozpoczęciu bezpośredniej interwencji zbrojnej była najwyraźniej reakcją na groźbę faktycznego upadku tzw. republik ludowych.