1 - 1 z 1
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
30 marca w Wilnie parafowano umowę koncesyjną na budowę elektrowni jądrowej w miejscowości Wisaginia (lit. Visaginas) na Litwie między japońsko-amerykańską spółką Hitachi i litewską międzyresortową komisją ds. przetargu koncesyjnego…