1 - 2 z 2
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
18 lutego ok. 75% głosujących w referendum na Łotwie odrzuciło propozycje zmian do konstytucji, mające ustanowić język rosyjski drugim obok łotewskiego językiem państwowym i drugim językiem urzędowym w samorządach. Frekwencja była…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 8 lutego raport z audytu w demontowanych elektrowniach jądrowych w Bułgarii (Kozłoduj), na Litwie (Ignalina) i na Słowacji (Bohunice). Wykazano znaczne opóźnienie w finansowanym przez UE…