1 - 6 z 6
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański

Konflikt z Rosją odciągnął uwagę Kijowa od pogarszającej się sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionach niezagrożonych bezpośrednią agresją rosyjską.

Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska

Sytuacja trzeciego sektora w Rosji – niezależnych od państwa struktur społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie się pogarsza.

Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

W Rosji maleje liczba imigrantów z Azji Centralnej, od lat stanowiących większość wśród pracujących tam gastarbeiterów.

Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang

Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.

Komentarze OSW | | Artur Ciechanowicz

Lawinowy wzrost liczby imigrantów spoza UE napływających do Niemiec stał się politycznym problemem numer jeden.

Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk

Kompleksowa reforma sektora gazowego jest jedną z kluczowych i najtrudniejszych, jakie musi przeprowadzić Ukraina.