1 - 6 z 6
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska-Drożdż, Kamil Frymark

Od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego można zaobserwować w Niemczech nasilenie głębokich przemian w myśleniu o Rosji.

Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk

Wciąż silny system oligarchiczny będzie jedną z przeszkód w dziele reformowania państwa ukraińskiego.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski

Idea Nowego Jedwabnego Szlaku stała się kluczowym narzędziem chińskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w sferze dyplomacji publicznej oraz soft power.

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

W związku z sytuacją w Donbasie władze Ukrainy podjęły działania mające na celu dostosowanie się do faktycznej utraty kontroli nad częścią regionu.

Raport OSW |

Kryzys na rosyjskim rynku finansowym obnażył skalę narastających od kilku lat problemów gospodarczych Rosji.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Choć nie wiadomo, czy spadki cen ropy utrzymają się w dłuższej perspektywie, niemiecka gospodarka już na tym skorzystała.