21 - 30 z 121
Analizy | | Tadeusz A Olszański
12 września w procesie byłej premier Julii Tymoszenko ogłoszono przerwę. Sąd nie uchylił tymczasowego aresztowania Julii Tymoszenko, trwającego od 5 sierpnia. Oficjalnym powodem ogłoszonej przerwy była chęć dania stronom czasu na…
Analizy | | Sławomir Matuszak
W przypadku niepowodzenia rozmów należy oczekiwać, że Ukraina zwróci się do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Warianty prowadzące do konfrontacji z Rosją, wydają się mało prawdopodobne, dopóki Ukraina nie znajdzie się w…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Reżim – za pośrednictwem MSZ Bułgarii – od kilku tygodni sonduje możliwość poprawy relacji na linii Mińsk–Bruksela. Zarówno białoruska opozycja, jak i unijni dyplomaci, uzależniają swoje stanowisko od bezwarunkowego zwolnienia i…
Analizy |
16 sierpnia wicepremier i lider partii Silna Ukraina Serhij Tyhipko oraz premier Mykoła Azarow poinformowali o przyłączeniu ugrupowania do rządzącej Partii Regionów. Połączenie obu partii wzmacnia przed przyszłorocznymi wyborami…
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Sławomir Matuszak, Tadeusz A Olszański
Aresztowanie byłej premier jest przejawem zaostrzającego się sporu politycznego na Ukrainie pomiędzy obozem rządzącym a zwolennikami Julii Tymoszenko przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Proces ma charakter polityczny,…
Analizy |
2 sierpnia prezydent Wiktor Janukowycz podpisał ustawę wprowadzającą uproszczony mechanizm ewidencji ziemi (katastru gruntowego), a do parlamentu skierowano projekt ustawy o rynku gruntów rolnych, co tworzy podstawy do wprowadzenia…
Analizy |
Nominacja Nadieżdy Jermakowej na stanowisko prezesa Narodowego Banku Białorusi, dokonana 27 lipca przez Alaksandra Łukaszenkę, wskazuje na kontynuację dotychczasowej polityki finansowej, polegającej na kumulacji rezerw walutowych i…
Analizy |
2 sierpnia Wyższy Sąd Administracyjny Ukrainy potwierdził ostateczność wyroków sądów niższych instancji uznających za nielegalne dekrety o przyznaniu Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi tytułów Bohatera Ukrainy. Tym samym…
Analizy |
4 sierpnia pod zarzutem ukrywania dochodów został aresztowany jeden z czołowych białoruskich obrońców praw człowieka Aleś Bialacki. Białoruskie organy kontroli finansowej zarzuty oparły na danych z należącego do niego konta w jednym z…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Rosnące niezadowolenie Białorusinów z sytuacji ekonomicznej może doprowadzić do szerszych wystąpień społecznych jesienią br. Może to otworzyć pole do działania dla białoruskiej nomenklatury oraz aktorów zewnętrznych – głównie Rosji.…