121 - 121 z 121
Analizy |
31 grudnia prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał dyrektywę, której celem jest stworzenie korzystniejszych warunków dla prywatnego biznesu. W zamierzeniu dokument ten ma być programem reform gospodarczych na najbliższe lata. Jednak…