1 - 1 z 1
Prace OSW | | Marcin Kaczmarski

Efektem dotychczasowej polityki rosyjskiej jest powstanie swego rodzaju pata. Rosji udało się wprawdzie zahamować proces rozszerzenia NATO na obszar WNP, skłonić USA do rezygnacji z rozmieszczenia w Polsce i Czechach tarczy…