1 - 1 z 1
Analizy |
17 lutego centroprawicowy gabinet Petra Nečasa uzgodnił główne założenia reformy systemu emerytalnego, które obejmują m.in. wprowadzenie drugiego filaru w postaci prywatnych funduszy emerytalnych. Największe emocje na czeskiej scenie…