1 - 1 z 1
Analizy | | Marta Szpala

Pat w rozmowach koalicyjnych wynika przede wszystkich z konfliktów personalnych.