1 - 2 z 2
Analizy | | Marta Szpala

Długie spory przy tworzeniu nowego rządu oznaczały impas w kluczowych z punktu widzenia budowy kosowskiej państwowości procesach.

Analizy | | Marta Szpala

Wycofanie się Rosji z budowy South Stream zmienia sytuację na rynku gazu w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.