1 - 1 z 1
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Postawa Rumunii podczas szczytu NATO potwierdza wysoki poziom aspiracji Bukaresztu we wzmacnianiu współpracy obronnej.