1 - 1 z 1
Analizy | | Jakub Groszkowski, Marta Szpala

Drugie w ciągu trzech lat przedterminowe wybory parlamentarne w Słowenii poważnie utrudnią przeprowadzenie reform strukturalnych.