1 - 2 z 2
Analizy | | Jakub Groszkowski, Marta Szpala

Drugie w ciągu trzech lat przedterminowe wybory parlamentarne w Słowenii poważnie utrudnią przeprowadzenie reform strukturalnych.

Analizy | | Marta Szpala

Wybory potwierdziły niekwestionowaną dominację premiera Gruevskiego na macedońskiej scenie politycznej.