1 - 3 z 3
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Nowa premier Łotwy ma zagwarantować realizację polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd Valdasa Domrovskisa.

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Mimo szwedzkich debat nt. polityki bezpieczeństwa zbliżone stanowiska obu największych partii powodują, że oczekiwać należy raczej kontynuacji obecnej polityki.

Punkt widzenia | | Justyna Gotkowska

Norwegia jest obecnie jedynym „starym” krajem członkowskim NATO, dla którego tradycyjny wymiar obrony zbiorowej NATO ma duże znaczenie.