1 - 3 z 3
Analizy | | Marta Szpala

Przedterminowe wybory doprowadzą do zamrożenia procesu normalizacji z Kosowem co najmniej do końca 2014 roku.

Analizy | | Marta Szpala

21 stycznia Serbia formalnie rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

Dla Bułgarii i Rumunii migracja stanowi wyzwanie zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej - przyczynia się do odpływu wykwalifikowanej siły roboczej.