1 - 5 z 5
Analizy | | Tadeusz A Olszański

Głównym wyzwaniem dla nowych władz jest dramatyczna sytuacja gospodarcza, wyjście z której wymaga pozyskania pomocy zewnętrznej. 

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Bez względu na rozwój wydarzeń na Majdanie każdy możliwy kompromis musi już obejmować dymisję prezydenta Janukowycza.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Konkurencyjne projekty zmian konstytucji Batkiwszczyny i UDAR-u ujawniają podziały w ukraińskiej opozycji. 

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Marek Menkiszak

Wariantem optymalnym dla Moskwy wciąż jest strategiczna kontrola nad całością państwa ukraińskiego.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Od tygodnia na Ukrainie utrzymuje się pat negocjacyjny między władzą i opozycją i żadna ze stron nie wydaje się obecnie gotowa do ustępstw.