1 - 5 z 5
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski

Przedstawione w niniejszym opracowaniu uwagi pokazują złożoność i wielowymiarowość działań, określanych jako „środki aktywne”. Obserwowany współcześnie renesans tej problematyki uwarunkowała ich kryzysotwórcza rola.

Komentarze OSW | | Szymon Kardaś, Kamil Kłysiński

W ostatnich latach sytuacja w sferze współpracy energetycznej uległa zaostrzeniu ze względu na dążenie Rosji do optymalizacji kosztów wspierania białoruskiego sojusznika.

Komentarze OSW | | Tomasz Piechal

Po rewolucji godności doszło do nasilenia nielegalnego wydobycia bursztynu na Ukrainie.

Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska

Radykalna poprawa wskaźników Rosstatu i sposób ich prezentowania sprawiają, że spada ich wiarygodność, toteż należy odnosić się do nich z coraz większą ostrożnością.

Raport OSW | | Wojciech Konończuk

Kwestie związane z ukraińskim sektorem paliwowym zwykle nie trafiają do mediów innych niż branżowe. Tymczasem całościowa analiza wskazuje na dotkliwą i długotrwałą zapaść tej strategicznej branży gospodarki. Potężny niegdyś przemysł…