1 - 1 z 1
Analizy | | Szymon Ananicz

Aresztowanie dziennikarzy jest kolejnym symptomem obserwowanego od zeszłego roku zaostrzania się autorytaryzmu w Turcji.