1 - 4 z 4
Analizy | | Wojciech Konończuk

Państwo ukraińskie znajduje się w najtrudniejszym momencie od uzyskania niepodległości niemal dokładnie 23 lata temu.

Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga

Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Zażegnanie kryzysu politycznego, którego przyczyny nie są w pełni jasne, oznacza wzrost autorytetu i realnej władzy Poroszenki.

Analizy | | Andrzej Wilk, Wojciech Konończuk

Starania Kijowa na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Donbasie stoją w sprzeczności z celami Rosji.