1 - 2 z 2
Analizy | | Justyna Gotkowska

Wypowiedzi szefa sztabu generalnego szwedzkich sił zbrojnych z grudnia 2012 roku o tym, że w przypadku ograniczonego ataku zbrojnego Szwecja jest w stanie bronić się przez tydzień, wywołały burzliwe publiczne dyskusje na temat…

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Parlament Łotwy głosami koalicji rządzącej (52 na 100) przyjął 31 stycznia rządowy plan okre-ślający zasady wprowadzenia euro. Zakłada on, że przyjęcie euro nastąpi 1 stycznia 2014 roku. Promotorem szybkiego wejścia Łotwy do strefy euro…