1 - 3 z 3
Prace OSW | | Krzysztof Strachota

Dzisiejszy Tadżykistan zbudowany jest na doświadczeniach wojny domowej i ustaleniach porozumie. pokojowych podpisanych w 1997 r. Miały one decydujący wpływ na obecny kształt państwa, scenę polityczna i mechanizmy władzy. Centralna…

Prace OSW | | Grzegorz Zasada

Położenie, potencjał, ambicje i priorytety polityczne predestynują Uzbekistan do odgrywania czołowej roli wśród państw Azji Centralnej. Państwo to uważane było przez społeczność międzynarodowa za filar bezpieczeństwa w regionie.…

Prace OSW | | Anna Wołowska

Jeszcze kilka lat temu pozycja Kazachstanu jako regionalnego lidera nie była oczywista. Od momentu powstania niepodległych republik w Azji Centralnej trwała rywalizacja o prymat między Kazachstanem a Uzbekistanem, będąca w dużym stopniu…