3331 - 3340 z 3558
Analizy |
21 czerwca ukazał się doroczny Raport Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) za 2009 rok na temat zagrożeń bezpieczeństwa RFN. Szef MSW, Thomas de Maiziere, przedstawiając raport wskazał na wzrost szpiegostwa ze strony obcych…
Analizy |
17 czerwca Niemcy obchodzili rocznicę wybuchu zamieszek w NRD w 1953 roku. 57 lat temu robotnicy budowlani wyszli na ulice wschodnioniemieckich miast, by protestować przeciwko podwyżce norm pracy o 10%. Demonstracje zostały…
Analizy |
20 czerwca w Pradze na kongresie prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) doszło do całkowitej wymiany kierownictwa partii. Nowym przewodniczącym został dotychczasowy lider wyborczy Petr Neczas, któremu prezydent powierzył…
Analizy |
18 czerwca prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY) Serge Brammertz przedstawił w Radzie Bezpieczeństwa ONZ raport dotyczący współpracy państw bałkańskich z Trybunałem. Uzależnienie postępów…
Analizy |
15 czerwca Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW) opublikował wyniki badania dochodów gospodarstw domowych w Niemczech. Od 2000 roku w RFN odnotowywane jest pogłębianie się nierówności społecznych – liczba gospodarstw domowych…
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
RFN przedkłada własną bilateralną współpracę z krajami partnerskimi na Wschodzie nad projekty Partnerstwa Wschodniego. Kieruje się bowiem zasadą, że niemieckie pieniądze przeznaczane na projekty współpracy rozwojowej na Wschodzie…
Analizy | | Wojciech Górecki, Marek Matusiak
Prawdopodobna interwencja Rosji w Kirgistanie spotka się z akceptacją opinii światowej. Stabilizując sytuację w tym kraju, Moskwa będzie dążyć do poszerzenia wpływów w Azji Centralnej oraz wzmocnienia swej pozycji wobec innych graczy…
Analizy |
11 czerwca w Ussuryjsku na Dalekim Wschodzie rosyjskie organy ścigania rozbiły grupę uzbrojonych ludzi, która od miesiąca dokonywała zbrojnych napadów na milicję. Mimo że grupa miała charakter kryminalny, jej „antymilicyjna”…
Analizy |
Ukraińskie media poinformowały 1 czerwca o podpisaniu umowy na dostawy paliwa jądrowego, a 8 czerwca zostało podpisane międzyrządowe porozumienie o ukraińsko-rosyjskiej współpracy w dokończeniu budowy bloków elektrowni jądrowej w…
Analizy |
15 czerwca Łuhańską Fabrykę Lokomotyw Spalinowych kupiły za 410 mln hrywien (52 mln USD) Briańskie Zakłady Maszynowe. Po wygraniu przetargu w 2008 roku ten sam nabywca nie przejął własności w związku ze zmianą władzy i unieważnieniem…