3331 - 3340 z 3590
Analizy |
21 czerwca w niemieckiej gazecie Frankfurter Rundschau ukazał się artykuł (powołujący się na niepubliczny raport austriackiej policji) ukazujący związki gruzińskiej mafii w Europie z opozycją w Gruzji (nie wskazano konkretnego…
Analizy |
22 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło umiarkowanie krytyczną rezolucję na temat sytuacji na Kaukazie Północnym, zwracając w niej uwagę m.in. na przypadki łamania praw człowieka. Rosyjscy delegaci głosowali w…
Analizy |
W ostatnim tygodniu rosyjskie sądy podjęły kilka decyzji, które można interpretować jako gesty dobrej woli władz wobec Michaiła Chodorkowskiego i jego byłych współpracowników z Jukosu. Działania te wydają się jednak głównie elementami…
Analizy |
25 czerwca Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret pozwalający na przekształcenie kilku kluczowych przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne skarbu państwa. W ten sposób władze białoruskie usuwają przeszkody formalne dla ewentualnej…
Analizy |
29 czerwca rozpoczęła się kulminacyjna faza ćwiczeń strategiczno-operacyjnych Sił Zbrojnych FR „Wschód 2010”, największych od zakończenia zimnej wojny ćwiczeń na dalekowschodnich obszarach Rosji. Pod względem militarnym stanowią one…
Analizy |
29 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy uzupełniła skład Narodowej Rady ds. Telewizji i Radiofonii. Odrzucone zostały wszystkie kandydatury zgłoszone przez opozycję oraz uprawnione organizacje społeczne, zaś z czterech nowych członków Rady…
Analizy |
29 czerwca węgierski parlament zdecydowaną większością głosów (263 posłów z 322 biorących udział w głosowaniu) wybrał na prezydenta Pala Schmitta – polityka rządzącej partii Fidesz. Prawica posiadająca 2/3 głosów w Zgromadzeniu…
Analizy |
25 czerwca niemiecki Sąd Najwyższy wydał wyrok, który liberalizuje przepisy dotyczące eutanazji. Podczas procesu uniewinniony został adwokat, który doradził klientce udzielenie „pomocy w umieraniu”. Tym samym sąd w Karlsruhe uznał, że…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Orzeczenie negatywnie wpłynęło na sytuację gospodarczą i uniemożliwi terminowe wypełnienie przez Rumunię warunków porozumienia z MFW. Mimo poważnego zaniepokojenia rynków finansowych kontynuacja reform wydaje się niezagrożona. Rząd…
Analizy |
25 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) wyraził zgodę na otwarcie trzech ostatnich rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych z Chorwacją. Choć rozpoczęcie negocjacji dotyczących obszarów najbardziej problematycznych dla…