1 - 2 z 2
Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang

Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.

Raport OSW |

Kryzys na rosyjskim rynku finansowym obnażył skalę narastających od kilku lat problemów gospodarczych Rosji.