1 - 6 z 6
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz

Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

W ostatnich tygodniach Mińsk zaczął podejmować szereg aktywnych działań na arenie międzynarodowej wobec Zachodu.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Proces negocjowania z Moskwą kolejnych subsydiów świadczy o zawężającym się polu politycznego manewru Mińska.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Władze białoruskie starają się prowadzić politykę balansowania między stronami konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Rok 2013 po raz kolejny obnażył słabości białoruskiego modelu ekonomicznego.