1 - 5 z 5
Analizy | | Tadeusz A Olszański, Wojciech Konończuk

Pierwsze ustępstwa prezydenta Janukowycza potwierdzają, że wariant siłowego rozwiązania nie jest obecnie rozpatrywany.

Analizy | | Jakub Groszkowski

Sprzeczne komunikaty płynące z Kijowa i Bratysławy już na etapie memorandum o porozumieniu świadczą o tym, że szanse na realizację inwestycji są znikome.

Analizy | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański

W obecnej formie protest nie stanowi realnego zagrożenia dla władzy prezydenta Janukowycza. Dalsze trwanie Majdanu może być wręcz dla władz korzystne.

Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański

Rozbudzone przez Majdan oczekiwania zmian znaczącej części społeczeństwa nie wygasną i będą ważnym elementem zbliżającej się kampanii wyborczej.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Minione 2–3 tygodnie pokazują, że protesty na Majdanie wyraźnie gasną. Słabnącej mobilizacji społecznej towarzyszy proces instytucjonalizacji ruchu protestu.