1 - 2 z 2
Punkt widzenia | | Krzysztof Marcin Zalewski

W ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany w stosunku większości niemieckich elit do historii XX wieku oraz w związanej z pamięcią zbiorową tożsamości politycznej. Dotychczas dominowały poczucie winy za zbrodnie III Rzeszy i obowiązek…

Raport OSW | | Łukasz Antas, Justyna Gotkowska, Dominik Jankowski, Anna Kwiatkowska-Drożdż, Krzysztof Marcin Zalewski, Marta Zawilska-Florczuk

Niniejsze opracowanie opisuje dotychczasową kampanię wyborczą w Niemczech i stawia hipotezy co do najbardziej prawdopodobnych wariantów przyszłych koalicji rządowych. W drugiej części opracowania autorzy…