1 - 1 z 1
Raport OSW | | Łukasz Antas, Justyna Gotkowska, Dominik Jankowski, Anna Kwiatkowska, Krzysztof Marcin Zalewski, Marta Zawilska-Florczuk

Niniejsze opracowanie opisuje dotychczasową kampanię wyborczą w Niemczech i stawia hipotezy co do najbardziej prawdopodobnych wariantów przyszłych koalicji rządowych. W drugiej części opracowania autorzy…