1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

22 czerwca Rada Europejska porozumiała się co do wdrożenia mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w obszarze bezpieczeństwa i obronności.