1 - 3 z 3
Analizy | | Maciej Falkowski, Rafał Sadowski

Kwestia zniesienia wiz ma duży wpływ na stosunek społeczeństwa i elit gruzińskich do UE i szerzej Zachodu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Wydarzenia w Aktobe są kolejnym przejawem narastającego napięcia wewnętrznego na tle pogarszającej się sytuacji materialnej ludności.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Warunkowe uwolnienie Hadidży Ismaiłowej jest elementem trwającej pozorowanej odwilży w Azerbejdżanie.