21 - 30 z 30
Komentarze OSW | | Rafał Sadowski
Unia Europejska rozpoczęła w 2011 roku proces reformy swojej polityki wobec krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa. Głównym bodźcem była zmiana sytuacji w krajach sąsiedzkich po „arabskiej wiośnie”, ale też brak znaczących…
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska-Drożdż, Konrad Mazur
W rocznicę awarii elektrowni atomowej w Fukushimie w Niemczech trwa weryfikacja realizacji nowej strategii energetycznej, przyjętej latem 2011 roku.
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
W ostatnich tygodniach rosyjska państwowa kompania naftowa Rosnieft’ podpisała umowy o współpracy z trzema zachodnimi koncernami: amerykańskim ExxonMobil, włoską Eni i norweskim Statoilem.
Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota
W ostatnich miesiącach widoczne jest znaczące zaostrzenie sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego. Jego przejawem są liczne groźby i spekulacje na temat nieuchronnie zbliżających się ataków Izraela (i USA) na irańskie…
Komentarze OSW | | Witold Rodkiewicz
Nominacja 21 marca wicepremiera Dmitrija Rogozina na nowo utworzone stanowisko specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji ds. Naddniestrza oraz na współprzewodniczącego rosyjsko-mołdawskiej komisji międzyrządowej świadczy o…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Postępującą profesjonalizację Sił Zbrojnych FR należy traktować jako przejaw świadomego dążenia, wymuszonego w pierwszym rzędzie ogólnoświatowymi trendami. Rosja byłaby w stanie utrzymać armię o deklarowanej liczebności 1 mln…
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża
Obecnie Internet stanowi narzędzie pracy, informacji i rozrywki dla 40% Rosjan – najbardziej wykształconej, zamożnej i aktywnej części społeczeństwa. Upowszechnienie Internetu spowodowało znaczące konsekwencje polityczno-społeczne.…
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Z punktu widzenia krajów aspirujących do strefy euro wprowadzenie paktu oznacza rozszerzenie zakresu warunków, które należy spełnić, aby znaleźć się w unii walutowej. W przyszłości posiadanie wspólnej waluty będzie oznaczać…
Komentarze OSW | | Ewa Paszyc
Przenoszenie aktywów Gazpromu do firm prywatnych zarejestrowanych za granicą może być rodzajem bezpiecznej lokaty i materialnego zabezpieczenia obecnej elity na przyszłość. Nie można wykluczyć, że przy krytycznym stosunku do Gazpromu…
Komentarze OSW | | Marta Zawilska-Florczuk
Niemcy pozytywnie odniosły się do strategii już na etapie jej planowania. Projekt ten sprzyjał dalszej współpracy RFN z państwami regionu, prowadzonej od połowy lat 80. przede wszystkim przez niemieckie kraje związkowe. RFN jako…