1 - 4 z 4
Analizy | | Tomasz Dąborowski
18 stycznia bułgarski parlament głosami niemal wszystkich ugrupowań wprowadził całkowity zakaz stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego, wykorzystywanej do poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego oraz ropy naftowej.
Analizy | | Marta Szpala
22 stycznia zdecydowana większość Chorwatów biorących udział w referendum opowiedziała się za członkostwem Chorwacji w UE. Za akcesją zagłosowało 66% głosujących, przeciwko – 33%. Frekwencja była jednak bardzo niska – wyniosła 43,6…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Z wyjątkiem Bukaresztu – gdzie demonstracje przerodziły się w jednodniowe gwałtowne zamieszki – manifestacje mają charakter pokojowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu protestów były rządowe plany częściowej prywatyzacji systemu służby…
Analizy | | Marta Szpala
Na premiera został wyznaczony przedstawiciel chorwackiej partii HDZ BiH Vjeskoslav Bevanda. Gabinet będzie się składał z dziesięciu ministrów, z których czterech będzie reprezentowało Bośniaków, a po trzech Serbów i Chorwatów.