1 - 3 z 3
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Choć Kazachstan jest krajem autorytarnym, dąży do modernizacji i poszukuje nowych, nieobciążonych sowieckością modeli rozwoju.

Komentarze OSW | | Józef Lang

Pogłębiają się problemy, z którymi Tadżykistan boryka się od momentu uzyskania niepodległości.

Komentarze OSW | | Jan Strzelecki

W związku z oddziaływaniem rosyjskiego kryzysu integracja gospodarcza na obszarze Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej uległa osłabieniu.