1 - 6 z 6
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz

W ciągu ostatnich trzech lat Azerbejdżan zrewidował ocenę zagrożeń i uznał, że Zachód nie jest gwarantem bezpieczeństwa.

Komentarze OSW | | Maciej Falkowski

Wojna czterodniowa wyrwała kraj z marazmu politycznego, a kwestia karabaska znów stała się w Armenii motorem wydarzeń.

Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Choć Kazachstan jest krajem autorytarnym, dąży do modernizacji i poszukuje nowych, nieobciążonych sowieckością modeli rozwoju.

Komentarze OSW | | Józef Lang

Pogłębiają się problemy, z którymi Tadżykistan boryka się od momentu uzyskania niepodległości.

Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

W gruzińskim społeczeństwie narasta frustracja i apatia wynikające głównie z braku poprawy sytuacji materialnej.

Komentarze OSW | | Jan Strzelecki

W związku z oddziaływaniem rosyjskiego kryzysu integracja gospodarcza na obszarze Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej uległa osłabieniu.