1 - 4 z 4
Komentarze OSW | | Maciej Falkowski

Wojna czterodniowa wyrwała kraj z marazmu politycznego, a kwestia karabaska znów stała się w Armenii motorem wydarzeń.

Komentarze OSW | | Marta Szpala

Politycy kosowscy i serbscy postrzegają dialog przez pryzmat korzyści, które mogą uzyskać od Brukseli i państw członkowskich UE w zamian za kompromis.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Maria Domańska

Stosunki między władzą i biznesem w Rosji są podporządkowane nie tyle racjonalnemu rachunkowi ekonomicznemu, ile interesom elit politycznych.

Komentarze OSW | | Mateusz Chudziak

Postępująca konsolidacja władzy w rękach prezydenta cieszącego się niepodważalnym autorytetem w partii i państwie prowadzi do eskalacji konfliktów.