1 - 10 z 22
Analizy | | Jakub Groszkowski

Zaufanie do prezydenta Miloša Zemana spadło w ciągu miesiąca z 58% do 37% osiągając najniższy poziom od objęcia przezeń urzędu.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Po trzech latach sporów o to, które z państw zbuduje regionalny terminal LNG, premierzy Estonii i Finlandii porozumieli się.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Kreml odpowiada na postulaty społeczeństwa, domagającego się zacieśnienia kontroli nad napływem siły roboczej z krajów posowieckich.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

Od kilku dni władze RFN zaprzeczają doniesieniom o konflikcie między kanclerz Merkel a ministrem Steinmeierem w kwestii strategii działania wobec Rosji.

Analizy | | Maciej Falkowski

Rosyjsko-abchaski traktat o sojuszu i strategicznym partnerstwie wieńczy realizowaną od maja br. taktykę Moskwy wobec Suchumi.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Umowa jest dokumentem bardzo obszernym i wytycza ambitny program działań reformatorskich prawie we wszystkich dziedzinach życia państwowego.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nowym przewodniczącym Związku Wypędzonych jest poszerzenie zakresu działalności organizacji.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

Rząd Bojko Borisowa powstał po żmudnych negocjacjach, zakończonych bezprecedensowym zawarciem porozumienia wspieranego przez cztery formacje.

Analizy | | Szymon Ananicz

Kryzys pokazuje, że polityka Turcji wobec problemu bojowników dżihadu niesie ze sobą ryzyko pogorszenia stosunków z partnerami zachodnimi.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Strącenie ormiańskiego śmigłowca jest kolejnym poważnym przejawem eskalacji napięcia wokół konfliktu o Górski Karabach.