1 - 10 z 35
Analizy | | Wojciech Konończuk

Obrady „okrągłego stołu” władz i opozycji 13 grudnia nie przyniosły przełomu w trwającym od niemal miesiąca kryzysie politycznym na Ukrainie.

Analizy | | Arkadiusz Sarna, Agata Wierzbowska-Miazga

Podczas spotkania prezydentów Władimira Putina i Wiktora Janukowycza 17 grudnia w Moskwie podpisano szereg dokumentów zacieśniających współpracę obu państw.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Protesty na Ukrainie są dla Rosji ogromnym wyzwaniem – zarówno dla jej wizerunku na arenie międzynarodowej, jak i w polityce wewnętrznej.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Długotrwałe protesty przekształciły się w kryzys polityczny - protestującym nie chodzi już o relacje z UE, ale o obalenie prezydenta Janukowycza.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

W interesie Rosji jest utrzymanie się u władzy na Ukrainie osłabionego Janukowycza, skazanego na współpracę z Moskwą w efekcie trwałego pogorszenia stosunków z UE

Analizy | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański

Władze przyjęły strategię gry na czas, licząc, że w obliczu słabości opozycji protesty będą słabły i w najbliższych dniach nie uda utrzymać się tak dużej mobilizacji społecznej.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Dla Moskwy korzystne jest twierdzenie, że Ukraina zmieniła zdanie ze względu na nie dość korzystną ofertę unijną oraz wagę relacji z Rosją.

Analizy | | Wojciech Konończuk

Decyzję Ukrainy należy postrzegać nie tylko w kontekście rosnącej presji rosyjskiej, ale przede wszystkim uwarunkowań wewnętrznych.

Analizy | | Arkadiusz Sarna

Ostateczne decyzje władz Ukrainy w sprawie Wilna mogą być uzależnione od postępów w kwestii wsparcia finansowego.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Wszystko wskazuje na to, że celem Partii Regionów jest takie rozegranie sprawy, aby odpowiedzialnością za nieuwolnienie Julii Tymoszenko można było obciążyć opozycję.