1 - 2 z 2
Analizy | | Józef Lang

Niemiecki ambasador w Uzbekistanie oficjalnie potwierdził, że niewielka niemiecka baza lotnicza w uzbeckim Termezie będzie kontynuować działalność. 

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
8 lutego Niemcy i Kazachstan zawarły w Berlinie umowę o partnerstwie w „sferze surowców, przemysłu i technologii”. Porozumienie umożliwi niemieckim firmom poszukiwanie i wydobywanie m.in. metali ziem rzadkich w Kazachstanie. W…